مدیریت - مدیران و همکاران فنی

یحیی احدی

یحیی احدی

رضا غلامحسینی

رضا غلامحسینی

غلامرضا سیدی نیک

غلامرضا سیدی نیک

امیر سلیمانیان

امیر سلیمانیان

مدینه همتی

مدینه همتی

محسن فائض

محسن فائض

سامان نگهداری

سامان نگهداری

یاسین میر احمدی

یاسین میر احمدی

احسان رستمی

احسان رستمی

سید دلاور ارجائی

سید دلاور ارجائی

 1. مدیریت - مدیران و همکاران فنی

  1. یحیی احدی

  2. رضا غلامحسینی

  3. غلامرضا سیدی نیک

  4. امیر سلیمانیان

  5. مدینه همتی

  6. محسن فائض

  7. سامان نگهداری

  8. یاسین میر احمدی

  9. احسان رستمی

  10. سید دلاور ارجائی

مشاهده همه ویدئو ها

ویدئوی پروژه های انجام شده

500+

مشتریان

20,650+

پروژه ها

2.5k+

خدمات

50+

همکاران